Betalo inleder samarbete med Konceptbanken


Publicerad: 12 Augusti 2013

Betalo och Konceptbanken inleder ett samarbete där innehavare av Villaägarnas medlemskort MasterCard och LIC MasterCard nu har möjlighet att betala sina räkningar med kort.

I och med detta samarbete kan Konceptbankens kunder, även när de betalar sina räkningar, bland annat utnyttja sin bonus, välja sin egen delbetalningstakt samt tryggt och enkelt få med sina utgifter på en och samma kortfaktura.

- Vi är glada över att vara en del av Konceptbankens lösning. De utökar nu sitt bankerbjudande med en betalningsfunktion, vilket vi ser väldigt positivt på. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, säger Johan Lundberg, VD på Betalo.

- I och med samarbetet med Betalo kan vi erbjuda våra kunder en mer komplett banklösning. Många av våra kunder har efterfrågat tjänsten och är nu glada över att de har tillgång till den , säger Jenny Holm, marknadsansvarig på Konceptbanken.

Betalo är en oberoende betaltjänst som står under Finansinspektionens tillsyn. Betalo lanserade sin tjänst i april 2012 och tillhandahåller en smart betaltjänst på nätet och i mobilen för att kunder i Sverige skall kunna betala sina räkningar med kort. Betalo ägs av grundarna, DEMZ Invest AB samt Bonnier Dagstidningar AB. Betalo AB grundades i april 2011 och har sitt säte i Stockholm.

Konceptbanken är ett samarbete mellan Sparbanken Öresund och Lån & Spar Bank i Danmark. Verksamheten drivs i Malmö och är ett fristående affärsområde i Sparbanken Öresund. Ledningen rapporterar till en styrgrupp bestående av representanter för respektive bank. Konceptbanken erbjuder lojalitetsskapande kort- och banktjänster på Internet till större medlemsorganisationer på den svenska marknaden.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Lundberg, VD, Betalo
Tel: +46 (0)73 988 04 22
E-post: johan.lundberg@betalo.se

Jenny Holm, Marknadsansvarig, Konceptbanken
Tel: +46 (0)40 608 11 93
E-post: jenny.holm@konceptbanken.se

Betalo tillhandahåller en smart betaltjänst på nätet och i mobilen för att kunder i Sverige skall kunna betala sina räkningar med kort. Betalo är en oberoende betaltjänst som står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget har sitt säte i Stockholm och ägs av grundarna, DEMZ Invest AB samt Bonnier Dagstidningar AB.

Denna räkning kommer att makuleras, är du säker?

Ditt sparade kort kommer tas bort, är du säker?